TRANG CHỦ | SẢN PHẨM CHÍNH | XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN | ĐẦU TƯ - DỰ ÁN | LIÊN HỆ
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Sơ Đồ Website
Giới thiệu công ty
Lĩnh Vực Hoạt Động
Tuyển dụng
Hoạt động Công ty
Công Nghệ Khai Thác
Chào hàng
Thông báo
Cơ Cấu Tổ Chức
SẢN PHẨM CHÍNH
Fluorit
Inmenite
Diatomite
Fluorit
Inmenite
Diatomite
Vật Liệu Xây Dựng
Nuôi Trồng Thuỷ Sản
XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN
XN Ðịa Chất Và Khoán Sản Ninh Thuận
XN Diatomite Tuy An
XN Fluorite Xuân Lãnh
XN Inmenit Sông cầu
Nhà máy gạch Tuynel Phú Yên
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chứng khoán
Tin tuc
Ðai Hoi ÐCÐ 2017
KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ
LIÊN KẾT WEBSITE
CHECK MAIL ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
 
 
Ðai Hoi ÐCÐ 2017  
Ðại Hôi ÐCÐ tài khóa 2016
Công ty CP Khoáng sản Phú Yên tô chức ÐHÐCÐ tài khóa 2016
[Chi tiết]
THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Mẫu thư xác nhận tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
[Chi tiết]
THƯ MỜI
Mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
[Chi tiết]
GIẤY ỦY QUYỀN
Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 nên uỷ quyền cho người khác đi thay
[Chi tiết]
Home | Products | Member enterprise | Project | Contacts